NOTA PRAWNA

 1. Zawartość niniejszej strony internetowej (dalej: „Strona Internetowa”) stanowi własność Adamed Pharma S.A. (dalej: „ADAMED”).
  Adamed Pharma S.A.
  Adres: Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów,
  Nr KRS: 0000116926 (spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),
  Kapitał zakładowy: 718.430.000 PLN w całości wpłacony,
  NIP: 7311751025.
 2. Treść Strony Internetowej jak i jej układ oraz elementy składowe są chronione prawem autorskim i nie mogą być w szczególności kopiowane, zwielokrotniane, publikowane, pobierane, zmieniane ani edytowane w jakikolwiek sposób, w całości lub w części ani w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody ADAMEDU, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 3. Nazwy produktów ADAMEDU zamieszczone na Stronie Internetowej są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi stanowiącymi jego własność i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsze zastrzeżenie odnosi się odpowiednio do szaty graficznej i innych praw własności intelektualnej wykorzystanych lub prezentowanych na Stronie Internetowej. Użyte na Stronie Internetowej nazwy handlowe lub znaki towarowe innych podmiotów zastrzeżone na rzecz innych właścicieli zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych co do ich produktów lub usług. Nieautoryzowane użycie jakichkolwiek znaków towarowych lub innych znaków słowno-graficznych ADAMEDU jest zabronione i może stanowić naruszenie przepisów prawa w zakresie ochrony znaków towarowych.
 4. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na Stronie Internetowej mają charakter informacyjny lub reklamowy i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. W szczególności zawarte na Stronie Internetowej informacje na temat produktów z portfolio ADAMEDU nie mogą zastępować konieczności zasięgnięcia opinii specjalisty w indywidualnej sprawie, w tym lekarza lub farmaceuty.
 5. Zasadność zastosowania produktu leczniczego powinna być w każdym przypadku skonsultowana uprzednio z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem produktu leczniczego należy również zapoznać się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu pacjenta.
 6. Strona Internetowa może również zawierać publikacje naukowe, opinie ekspertów, cytaty lub wyciągi z artykułów prasowych lub linki do zawierających je stron zewnętrznych (dalej jako „Źródła Zewnętrzne”). Wszelkie informacje zawarte w Źródłach Zewnętrznych stanowią wyłącznie opinie osób lub podmiotów, które je wyraziły i nie należy ich interpretować jako poglądów lub zobowiązań ADAMEDU. Nie stanowią one również porady ani konsultacji i nie zastępują konieczności zasięgnięcia opinii specjalisty w indywidualnej sprawie.
 7. Informacje handlowe zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących Strony Internetowej, prosimy o kontakt: adamed@adamed.com.
Informacja o produkcie leczniczym Ibupar. Nazwa produktu leczniczego. Ibupar, 200 mg, tabletki drażowane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Ibuprofen (Ibuprofenum). Dawka/stężenie substancji czynnej. 1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu. Postać farmaceutyczna. Tabletka drażowana. Tabletki okrągłe, obustronnie wypukłe, o barwie czerwonej, jednolitej dla całej serii i gładkiej powierzchni. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy i przeziębienia). Bolesne miesiączkowanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Istniejące lub występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Trzeci trymestr ciąży. Jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Skaza krwotoczna. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów, Polska. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kerdex, zatwierdzonej 03.2021, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e-mail: adamed@adamed.com.
Informacja o produkcie leczniczym Ibupar Forte. Nazwa produktu leczniczego. Ibupar forte, 400 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Ibuprofen (Ibuprofenum). Dawka/stężenie substancji czynnej. 1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Postać farmaceutyczna. Tabletka powlekana. Tabletka barwy czerwonej, o jednorodnej powierzchni, okrągła, obustronnie wypukła. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy i przeziębienia). Bolesne miesiączkowanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Istniejące lub występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Trzeci trymestr ciąży. Jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Skaza krwotoczna. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego (tu podać nazwę produktu leczniczego) zatwierdzonej 03.2021, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e-mail: adamed@adamed.com.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.